آخرین مطالب

اولین  کنفرانس ملی مالیات

اولین کنفرانس ملی مالیات

توضیحات دوره: یکی از عمده ترین مواردی که کارفرمایان و صاحبان مشاغل و بنگاه های اقتصادی با آن روبرو هستند و بعضا مشکلاتی در کسب و کار شرکتها و سازمانها به وجود می آورد عدم آگاهی از قوانین و مقررات مالی... ادامه متن

همایش قانون کار و تامین اجتماعی

همایش قانون کار و تامین اجتماعی

توضیحات همایش: با رویکرد آموزشی روابط کار، قانون کار، منابع انسانی، تامین اجتماعی و مدیریت منابع انسانی تغییرات اساسی در نظام کسب و کاری و پیچیدگی های شکل گرفته از عدم آگاهی قوانین و مقررات جاری در اد... ادامه متن

همایش قانون کار و تامین اجتماعی | پنجمین دوره

همایش قانون کار و تامین اجتماعی | پنجمین دوره

توضیحات همایش: با رویکرد آموزشی روابط کار، قانون کار، منابع انسانی، تامین اجتماعی و مدیریت منابع انسانی تغییرات اساسی در نظام کسب و کاری و پیچیدگی های شکل گرفته از عدم آگاهی قوانین و مقررات جاری در اد... ادامه متن

همراهان ما

Developed by Emadg | vahidhajizadeh.com 2016