مطالب اخیر

مشاوره حقوقی آرایشگاهها

مشاوره حقوقی آرایشگاهها

چگونه با پرسنل آرایشگاه قرارداد ببندیم؟ روابط حقوقی بین پرسنل و مدیران آرایشگاهها روابط حقوقی آرایشگاهها آرایشگری جز مشاغل جذاب و شاد دنیاست ، اما این شغل هم مانند سایر مشاغل نیاز به مدیریت صحیح منابع... ادامه مطلب

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار(3)

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار(۳)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار در یک مسیر سخت و برگزاری در بزرگترین و حساس ترین سالن همایش کشور یعنی سال... ادامه مطلب

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (2)

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (۲)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار در یک مسیر سخت و برگزاری در بزرگترین و حساس ترین سالن همایش کشور یعنی سال... ادامه مطلب

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (1)

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (۱)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار در یک مسیر سخت و برگزاری در بزرگترین و حساس ترین سالن همایش کشور یعنی سال... ادامه مطلب

کارگاه تخصصی قانون کار

کارگاه تخصصی قانون کار

دانش و آگاهی کامل مدیران از قوانین کار و نیز اجرای صحیح روابط کتر در شرکتها باعث می شود تا در کنار جلوگیری از جرایم قانونی پیش بینی شده در این خصوص ، دو طرف این رابطه یعنی کارگر و کارفرما با انجام تکا... ادامه مطلب

همراهان ما

Developed by Emadg | vahidhajizadeh.com 2016