آخرین مطالب

همایش قانون کار و تامین اجتماعی

همایش قانون کار و تامین اجتماعی

توضیحات همایش: با رویکرد آموزشی روابط کار، قانون کار، منابع انسانی، تامین اجتماعی و مدیریت منابع انسانی تغییرات اساسی در نظام کسب و کاری و پیچیدگی های شکل گرفته از عدم آگاهی قوانین و مقررات جاری در اد... ادامه متن

همایش قانون کار و تامین اجتماعی | پنجمین دوره

همایش قانون کار و تامین اجتماعی | پنجمین دوره

توضیحات همایش: با رویکرد آموزشی روابط کار، قانون کار، منابع انسانی، تامین اجتماعی و مدیریت منابع انسانی تغییرات اساسی در نظام کسب و کاری و پیچیدگی های شکل گرفته از عدم آگاهی قوانین و مقررات جاری در اد... ادامه متن

کارگاه آموزشی قانون کار (تیر ماه)

کارگاه آموزشی قانون کار (تیر ماه)

همه آن چیزی که به عنوان کارفرما باید درباره اصول حیاتی قانون کار و پیشگیری از شكايات و جرایم و مجازات های تامین اجتماعی ، وزارت كار بدانید مخاطب: بدون تردید همه کارفرمایان، مدیران ، فعالان اقتصادی ، و... ادامه متن

همراهان ما

Developed by Emadg | vahidhajizadeh.com 2016