تعهدنامه پرسنل سالن زیبایی

رایگان

یکی از دغدغه های مدیران سالن زیبایی این موضوع هست که در زمان قطع همکاری با پرسنل درصدی خود که در لاین های مختلف فعالیت دارند ، پرسنل اعلام می کنند که سالن حق استفاده از نمونه کارهای آنها و با مدل هایی که در زمان اشتغال در آن سالن عکس و فیلم گرفته شده است ندارند و نمونه کارهای خیلی را هم سالن باید از پیج خودش حذف کند.

تعهدنامه پرسنل سالن زیبایی

متاسفانه در مشاوره های ماه های گذشته که با مدیران سالن زیبایی داشتم متوجه شدم که هیچیک از آنها جهت پیشگیری از این اختلاف و محصولات اقدام خاصی را انجام نداده اند و مجبور هستند خواسته پرسنل را انجام دهند ، در صورتی که در روز اول استخدام و شروع همکاری با پرسنل درصدی آرایشگاه به راحتی می توان این موضوع را تعیین و تکلیف نموده و از خطرهای آتی پیشگیر نمود.

به همین خاطر تعهد نامه پرسنل سالن زیبایی را در این خصوص آماده نموده ایم که مدیران سالنهای زیبایی می توانند به صورت رایگان آن را دانلود و استفاده نمایید .