ترک کار پرسنل آرایشگاه

یکی از مشکلات و دغدغه های مدیران سالن زیبایی ، ترک کار پرسنل درصدی آرایشگاه قبل از اتمام قراردادکاری هست که با سالن یسته اند .

اینگونه ترک کارها آسیب زیادی را به سالن زیبایی وارد میکند ، چون مدیر سالن زیبایی بر حسب اینکه پرسنل لاین مربوطه قراردادی مثلا یکساله یا سه ساله دارد ، تبلیغاتی را انجام داده که این امر هزینه هایی را برای سالن در برداشته است و دیگر آنکه نوبت دهی مشتریان ممکن است برای هفته های آینده نیز انجام شده باشد حالا ترک کار پرسنل چه آسیبی را می تواند به سال وارد نماید ؟

در بحث ماندگاری پرسنل در آرایشگاه ، جدای از مدیریت صحیح به منابع انسانی که متاسفانه سالنهای زیبایی با این بحث بیگانه هستند ، مورد مهم و ضروری قرارداد استانداردی هست که میبایست بین پرسنل و مدیر سالن منعقد شود .

اکثر مدیران سالن های زیبایی در یحث قراردادهای کار دچار ضعف و اشتباه می باشند که هم جرایم بیمه ای و وزارت کار را برایشان به وجود می آورد و هم اینکه پرسنل به دلیل نبود چنین قراردادکار صحیحی می تواند هر زمان که اراده کند قرارداد را فسخ و ترک کار کند .

برای پیشگیری از این موضوع و اینکه جلوگیری شود از ترک کار پرسنل مدیران سالن زیبایی حتما حتما نسبت با انعقاد قرارداد کار منطبق با شغل پرسنل درصدی اقدام کنند و در مفاد مندرج این قرارداد پیش بینی ترک کار پرسنل و فسخ یکجانبه قرارداد را انجام دهند .

با این روش در مرحله اول از ترک کار پیشگیری می شود و چنلنچه این موضوع رخ دهد ، میر سالن می تواند خسارت ناشی از ترک کار پرسنل را دریافت نماید .

 

مطالب مرتبط

وحید حاجی زاده

وحید حاجی زاده نویسنده و مولف کتاب قانون کار است که به عنوان مشاور ارشد حوزه روابط کار شرکتها و سازمانها بیش از 10 سال فعالیت مشاوره ای در حوزه های قانون کار، امور قراردادها، منابع انسانی، و مسئولیتهای حقوقی مدیران در کسب و کارهای گوناگون داشته است . سخنرانی در ده ها همایش ، سمینار و کنفرانس از رزومه های بارز وحیدحاجی زاده میباشد .