فیلم گفتگو مریم رهنما با وحید حاجی زاده

فیلم گفتگو مریم رهنما با وحید حاجی زاده

مریم رهنما میکاپ آرتیست مطرح کشور که توانسته است خود را به عنوان برند معروف و محبوب معرفی نماید و در برنامه زنده ( لایو اینستاگرام ) به موارد موثر ذیل اشاره نموده است که می توانند شاه کلید موفقیت سالن های زیبایی باشد:

1 - در زمان بحران باید واکنش مناسب را داشته باشیم . در بحران یکسان که برای سالنهای زیبایی پیشامد واکنش‌های مختلفی را داشته که بعضی مو سر و برخی هم مخرب بوده است.

2 - مرحله اول در بحران باید پذیرش باشد و بار سنگینی به آن بحران ندهیم.

3 - در بحران فقط تعطیلی اتفاق نمی افتد بلکه با استفاده از این فرصت باید ارتقای دانش را در خصوص مدیریت سالن زیبایی را داشته باشیم.

4 - رها کردن پرسنل یا تعدیل نیروی سالن‌زیبایی بدترین اتفاق ممکن است که یک مدیر سالن زیبایی می تواند داشته باشد.

5 - در مدیریت بحران ما زمان را باز نگه داشتیم و شروع کرده ایم به ارتباط برقرار کردن با مشتریان و عروس هایی که وقت را کنسل کردند.

6 - بیشتر کردن ارتباط با پرسنل و هنرجوها و هم مخاطبین در شبکه های اجتماعی ازطریق لایو ها و استوری ها و ایجاد گروه های تعاملی یکی از روش‌های مدیریتی مجموعه ما در این زمینه بوده است.

7 - اکثر مدیران سالن های زیبایی متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از اصول بیزینس و قوانین کار و امور قراردادها پرسنل متحمل جرایم و مجازاتهای سنگین شده اند که نیاز است از حضور مشاورینی چون شما استفاده شود.

8 - بزرگی یا کوچکی سالن زیبایی نمی تواند تفکیک صحیحی در خصوص نحوه فعالیت های ما در زمان بحران باشد بلکه همگی به یکسان باید افزایش فعالیت و اجرای استراتژی های مدیریتی را داشته باشند . تفکر اینکه یک مجموعه بزرگ است و برند و ما در حد آنها نیستیم پس باید منتظر باشیم کاملاً اشتباه است.

9 - برای برنده شدن باید کار نامه ای از سختیها و شکسته ها و مشکلات را به همراه داشته باشیم ، من هم بحران های زیادی را پشت سر گذاشته ام و موفقیتی که الان دارم اتفاقی نبوده پس برای رشد و موفقیت شخصی باید واقعیت هایی را بپذیریم .

مطالب مرتبط