خدمات و تخصص های وحید حاجی زاده

 عنوان خدمات ما:

اگر ما بتوانیم در کسب و کارخود و نیز مدیریت بر مجموعه و منابع انسانی تحت اختیار ، نیاز های ضروری روابط و الزامات قانونی کسب و کار خود را بشناسیم و در کنار این شناخت جهت اجرای مطلوب و بدون نقص این موضوعات از مشاورین زبده استفاده نمایند ، ضمنا از بروز اختلافات جلوگیری نموده و جرایم و مجازاتهای پیش رو را از بین خواهد برد .

پروژه های در دست انجام:

روزنامه ایران
روزنامه آسیا
آب معدنی دماوند
سالن زیبایی بین المللی آفرینا
مجموعه زیبایی پارس آنا
دانشگاه علمی کاربردی
مزدا یدک

Developed by Emadg | vahidhajizadeh.com 2016